Jumat, 19 Juli 2013


Janganlah kalian iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kalian lebih banyak daripada sebahagian yang lain.  Laki-laki akan mendapatkan bahagian dari apa yang mereka usahakan dan wanitapun akan mendapatkan bahagian dari apa yang mereka usahakan.  Mohonlah kepada Allah sebahagian dari kurnia-Nya.  Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”
(QS. An-Nisaa: 32)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar